dầu máy inger

Dầu máy nén khí IngersollRand

Dầu máy nén khí Ingersoll Rand là loại dầu sử dụng cho máy nén khí chất lượng tốt nhất Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới, nói về công nghệ hoá dầu tiên tiến nhất trên…